C:\Users\USER\Pictures\unnamed5.jpg

 

NHẬN ĐỊNH RẰNG

VIỆT NAM CỘNG H̉A TRỞ LẠI

1/            Không những có thể giải quyết những tranh chấp, xung đột căng thẳng hiện nay tại Biển Đông mà VNCH c̣n có thể thu hồi lại Hoàng Sa và Trường Sa do Trung Cộng đă và đang chiếm đóng.

2/            Không những VNCH có thể thu hồi lại Hoàng Sa, Trường Sa và các tài nguyên kinh tế trong phạm vi lănh hăi chủ quyền của ḿnh mà c̣n có thể thu hồi lại lănh thổ của VNCH cũng đă và đang bị Việt Cộng xâm lăng cưởng chiếm bất chấp công pháp quốc tế trong thời điểm 30/4/1975.

3/            Không cần phải phát động chiến tranh, hy sinh xương máu, VNCH có thể trở lại bằng Công Pháp Quốc tế. Đó là kết quả của một cuộc Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam do Liên Hiệp Quốc triệu tập để xét lại các điều khoản đă thi hành trong Hiệp Định Paris 27/ 1/1973 và xét lại Bản Định Ước Quốc Tế về Việt Nam mà 12 Nước Thành Viên đă kư kết và cam kết Ngày 3/2/1973 dưới sự chứng kiến của Ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc.

4/            Chỉ có VNCH trở lại,  mới có thể bảo đăm về nhân quyền, tự do, dân chủ cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

HĂY HỔ TRỢ CHO VIỆT NAM CỘNG H̉A TRỞ LẠI

Với phương cách ÁP LỰC CHÍNH TRỊ -  THÚC ĐẨY PHÁP LƯ

XÚC TIẾN  NGOẠI GIAO  và  VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ.

A/ ÁP LỰC CHÍNH TRỊ :

1/ H́nh thức : Gắn Sticker hoặc Banner mang nội dung : THE REPUBLIC OF VIET NAM  IS RETURNING (Việt Nam Cộng Ḥa Trở Lại) trên xe hơi, các cửa tiệm, các cơ sở tư nhân… nói chung là quảng bá Sticker nầy bất cứ nơi nào có thể được để nói lên khát vọng của chúng ta đối với thế giới tự do văn minh và tiến bộ.  Sticker nầy được phân phát hoàn toàn miển phí. Trong trường hợp muốn nhận trực tiếp từ Bưu điện xin quư vị vui ḷng gởi cước phí về địa chỉ liên lạc tạm thời :  VIỆT NAM CỘNG H̉A  2151 E. Firs St #221, Santa Ana, CA 92705 Điện Thoại  714-305-9025    E-Mail :  vnchf@yahoo.com

2/ Vào trang Web :  http://vietnamconghoa.us               Để kư tên tham gia trong LỜI KÊU GỌI của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH gởi đến các Nhà lănh đạo, các Nước tự do trên thế giới. Các tổ chức nhân quyền, tự do, dân chủ. Các chính trị gia,  Các cơ quan Công quyền, các vị Dân biểu, Thượng nghi sĩ và giới truyền thông quốc tế.

3/ Hưởng ứng hổ trợ hay tham dự  một cuộc biểu t́nh đông đảo của Quân Dân Cán Chính VNCH trước Ṭa Bạch Ốc Thủ Đô Nước Mỹ kêu gọi Chính giới Hoa Kỳ xét lại Hiệp Định Paris 1973. Nhằm trả lại một sự công bằng lịch sử cho Việt Nam Cộng Ḥa cũng như 58.000 cựu chiến binh Hoa Kỳ đă hy sinh trong trong cuộc chiến bảo vệ tự do tại Việt Nam.

4/ Tích cực tham gia ĐẠI HỘI VIỆT NAM CỘNG H̉A HẢI NGOẠI 2016 để bầu ra một Ủy Ban Lănh Đạo của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Ḥa. Ủy Ban nầy có thể bao gồm các cơ cấu trước đây của VNCH như hành pháp, tư pháp, lập pháp, giám sát viện và Quân Đội. Việc bầu cử nầy rất quan trọng để xác nhận tư cách pháp nhân của VNCH trước công pháp quốc tế.

                Ủy Ban Lănh Đạo VNCH có trách nhiệm theo đuổi công cuộc đấu tranh cứu quốc dưới mọi h́nh thức, chuẩn bị sằn sàng kế hoạch tiếp thu, kế hoạch điều hành cũng như xây dựng đất nước một khi Chế độ Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

Ghi Chú: Một Ban Tổ Chức Đại Hội VNCH Hải Ngoại sẽ được thành lập công khai với sự tham gia của tất cả các đoàn thể tổ chức đấu tranh của VNCH. Ban Tổ Chức sẽ soạn thảo kế hoạch bầu cử,  Nội quy, vai tṛ và trách nhiệm, ấn định thời gian và quyết định mọi vấn đề cho đến khi hoàn tất Đại Hội VNCH Hải Ngoại.

B/ THÚC ĐẨY PHÁP LƯ :

Khuyến khích hổ trợ cung cấp các tài liệu, hồ sơ, chứng cớ về tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng, tội ác xâm lăng kể cả về những sự vi phạm nhân quyền của Việt Cộng và Trung Cộng cho các tổ chức, đoàn thể đă và đang đấu tranh v́ tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Dựa trên căn bản Pháp Lư hay Chính trị mà tố cáo lên các cơ quan công quyền quốc tế, các quốc gia tạm dung.

C/ XÚC TIẾN NGOẠI GIAO :

Trong lúc chưa có Ủy Ban Lănh Đạo VNCH. Các Tổ chức, Hội Đoàn  VNCH tại các Quốc Gia tạm dung. Hăy tổ chức các Phái Đoàn dưới danh nghĩa VNCH thăm viếng và cám ơn những người đă bảo vệ, bênh vực hay đă từng chiến đấu với VNCH trong cuộc chiến trước đây.  Đặc biệt là các Nước đă cưu mang giúp đở cho Quân Dân Cán Chính VNCH sau biến cố 30/4/1975.

D/ VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ :

Việc Cứu Dân Cứu Nước, thu hồi lănh thổ lănh hải và phục hồi tự do nhân bản cho dân tộc Việt Nam là trách nhiệm chung của Quân Dân Cán Chính VNCH nhất là những người chưa được giải ngũ hay giải nhiệm. Trong t́nh thế đất nước bị Trung Cộng, Việt Cộng xâm lăng phải di tản chiến thuật, sống lưu vong tỵ nạn trên khắp thế giới nên chưa thành lập một Chính Phủ VNCH lưu vong tại Hải Ngoại. Do đó mà việc chúng ta tập họp lại và bầu lên một Ủy Ban Lănh Đạo VNCH th́ đó chính là Đầu tàu, là bộ phận chỉ huy,  là cơ chế lănh đạo nối tiếp của Chính Phủ VNCH.

Trong khi chở đợi sự h́nh thành của Ủy Ban Lănh Đạo VNCH lần đầu tiên sau 41 năm được toàn thể Quân Dân Cán Chính VNCH tín nhiệm bầu cử trong ngày Đại Hội VNCH Hải Ngoại 2016. Đề nghị các vị nhân sĩ, luật gia, chính trị gia. Các tổ chức từng đấu tranh phục hoạt Nước VNCH xin hăy :

-Tiếp tục công cuộc vận động quốc tế tái hợp Hiệp Định Paris 1973 dựa trên điều 7b trong Bản Định Ước Quốc Tế ngày 3/2/1973 mà 12 Nước đă kư dưới sự giám sát của Ông Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc.

- Vận động các Nước tự do (80 Nước) đă từng bang giao cấp Đại Sứ với VNCH trước đây hăy hổ trợ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam sau khi VNCH trở lại.

KẾT LUẬN : Thiên thời địa lợi nhân ḥa chính là các yếu tố thuận lợi cho tập thể Quân Dân Cán Chính VNCH hiện nay. Nếu chúng ta đoàn kết, quyết tâm đấu tranh v́ Đất Nước và Dân Tộc th́ ngày VNCH trở lại chắc chắn sẽ không c̣n xa xôi nữa.

California Ngày 06 Tháng 6 Năm 2015

Trưởng Ban Vận Động VNCH Trở Lại

HỒ VĂN SINH