NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI VIỆT NAM CỘNG H̉A HẢI NGOẠI

NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2016

TẠI PARACEL RESTAURANT, WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ.

 

 

Xét Rằng :        Tổ Quốc Việt Nam hiện đang lâm nguy v́ Tàu Cộng với sự tiếp tay của Việt Cộng nhằm biến cả Nước Việt Nam thành một Nước chư hầu bị lệ thuộc và đồng hóa với Tàu là điều không thể tránh khỏi.

 

Xét Rằng :        Sau 71 Năm Đảng CSVN đă cướp Nước và bán Nước  (1945-2016) Đảng CSVN đă tàn sát giết chóc thủ tiêu trả thù hằng trăm ngàn người, giam giữ hành hạ tù đây hàng triệu Quân Dân Cán Chính VNCH là một tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng chống nhân loại và cho đến ngày nay Việt Nam đă bị phá sản trên mọi lănh vực. T́nh trạng đói nghèo, lạc hậu, tham nhũng, thối nát và các mối thảm họa đă làm cho đất nước hoàn toàn kiệt quệ dưới sự cầm quyền bất lực của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Xét Rằng :        Việt Nam Cộng Ḥa là một Quốc Gia Hợp Pháp được công nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới, đă từng có quy chế là quan sát viên của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 1954-1975 Việt Nam Cộng Ḥa cũng đă bền bỉ chiến đấu chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt với sự trợ giúp của Hoa Kỳ và đồng minh, chưa kể là đă kiên cường chống trả lại hải quân Trung Cộng trong trận hải chiến xâm lăng ở quần đảo Hoàng Sa Ngày 19 Tháng 1 Năm 1974.

 

Xét Rằng :        Việt Nam Cộng Ḥa vẩn c̣n tồn tại và hiện hữu. Quân Dân Cán Chính VNCH từ quốc nội ra đến hải ngoại vẩn c̣n trách nhiệm đối với quốc dân đồng bào. Bởi lẽ Việt Cộng và Tàu Cộng đă hoàn toàn vi phạm Hiệp Định Paris 1973  khi dùng bạo lực ngang ngược chiếm đóng các quần đảo Hoàng Sa 1974, sau đó là Trường Sa 1988 cũng như lănh thổ của Nước Việt Nam Cộng Ḥa 30/4/1975. Là điều không thể chối cải. 

 

Xét Rằng :        Hơn 41 năm qua, chỉ v́ chậm trể trong việc phục hoạt VNCH nhằm vận động quốc tế xét lại Hiệp Định Paris 1973. Cho nên Việt Cộng và Tàu Cộng đă ngang nhiên tiếp tục lừa bịp nhân dân và quốc tế từ Đại thắng mùa xuân 1975 cho đến đường lưởi ḅ 9 vạch xâm chiếm biển Đông.

 

                        Do đó, Chúng tôi là những Quân Dân Cán Chính của Nước Việt Nam Cộng Ḥa hiện đang sống tại Quốc Nội hay lưu vong tỵ  nạn tại Hải Ngoại, đă ghi tên ủng hộ VNCH trên Website : http://vietnamconghoa.us và hiện diện trong Ngày Đại Hội VNCH Hải Ngoại 2016 tại Orange County, California, Hoa Kỳ. Đồng ḷng Quyết Nghị như sau :

 

Thứ Nhất :        Dù bị phân tán, lưu vong tỵ nạn trên khắp thế giới, Việt Nam Cộng Ḥa vẫn c̣n tồn tại và hiện hữu với 4 triệu người tại hải ngoại và 45 triệu người dân c̣n lại ở trong Nước. Chúng tôi quyết tâm đấu tranh dưới mọi h́nh thức nhằm khôi phục lại đất nước đă bị xâm lăng cưởng chiếm bởi Cộng Sản Bắc Việt và Trung Cộng.

 

Thứ Hai  :         Bất kỳ một sự tiếm đoạt nào trên Biên Đông và các quần đảo liên quan đến chủ quyền của Nước Việt Nam Cộng Ḥa phải được coi là bất hợp lệ và trái với công pháp quốc tế nếu không có sự hiện diện của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Thứ Ba  :          Bầu cử ra một Ủy Ban Lănh Đạo VNCH có trách nhiêm như sau :

1/ Cấp thời bổ sung nhân sự và hoàn tất các cơ cấu hệ thống tổ chức bao gồm các đại diện hoặc cố vấn của các ngành Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp và Quận Đội của VNCH c̣n hiện hữu.

2/ Tiến hành vận động quốc tế tái hợp Hiệp Định Paris 1973 nhằm trả lại những ǵ của VNCH cho nhân dân VNCH.

3/ Chuẩn bị một kế hoạch điều hành và tái thiết đất nước Việt Nam thời hậu Cộng Sản.

 

Làm tại Hoa Kỳ, Ngày 30 Tháng 10 Năm 2016

            (Đồng Kư Tên qua địa chỉ  http://vietnamconghoa.us  ) và ngay tại Đại Hội VNCH Hải Ngoại 2016)