Lưỡng Viện Quốc Hội Việt Nam Cộng Ḥa                            Cộng Sản Bắc Việt dùng xe tăng ủi sập cổng Dinh Độc Lập 

trong những ngày tháng đen tối nhất của đất nước 29/4/1975

 

TUYÊN CÁO

CỦA ĐẠI HỘI QUÂN, DÂN,CÁN,CHÍNH

VIỆT NAM CỘNG H̉A

28/6/2008

 

 

DỰNG LẠI NIỀM TIN
PHÁI ĐOÀN ĐẠI DIỆN
CHÍNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG H̉A
ĐĂ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP TẠI CANADA

 

 

Một giải pháp ḥa b́nh theo Định ước Quốc tế năm 1973
Về Hoàng Sa – Trường Sa và Biển Đông


.