YỂM TRỢ VIỆT NAM CỘNG HA TRỞ LẠI

 

Nếu Qu vị c lng với cng cuộc Cứu Dn Cứu Nước, muốn đng gp ti chnh yểm trợ chi ph cho cc hoạt động cũng như vận động cho Việt Nam Cộng Ha Trở lại để mang về tự do dn chủ nhn quyền cho Dn Tộc Việt Nam. Ty lng hảo tm.
Chi phiếu hay Money Order xin đề : VIET NAM CONG HOA
Gởi về địa chỉ : 10102 Traylor Way, Garden Grove, CA 92843. USA.

Nếu Qu vị muốn Ủng hộ trực tiếp bằng PayPal xin bấm vo khung hnh yểm trợ dưới đy.

Xin bấm vo nt Donate dưới đy:

 

Xin cm ơn tấm lng của qu vị đối với Việt Nam Cộng Ha.