Ủng hộ ỦY BAN LÃNH ĐẠO VIỆT NAM CỘNG HÒA

Vận Động Quốc Tế, yêu cầu tái hợp Hiệp Định Paris 1973.

 

1/ Biến cố 30/4/1975 đánh dấu thời điểm cuối cùng của Cộng Sản Bắc Việt và Trung Cộng trong việc dùng vũ lực xâm lăng cưởng chiếm Đất Nước Việt Nam Cộng Hòa. Bất chấp Hiệp Định Paris ngày 27/1/1973 và Bản Cam Kết của Quốc Tế về việc thi hành Hiệp Định Paris ngày 2/3/1973.

2/ Vấn đề cưởng bách, áp đặt Dương Văn Minh đầu hàng là hoàn toàn bất hợp lệ dựa trên Hiến Pháp của Nước VNCH và Hiệp Định Paris 1973, quy định việc chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình cho Việt Nam.

3/ Nước Việt Nam Cộng Hòa từ đó cho đến nay đã lâm vào một tình huống bi thảm. Chính Phủ VNCH cũng như Quân Dân Cán Chính VNCH đã bị Quân Cộng Sản Bắc Việt cướp bóc, tàn sát, giam giữ, đày đọa và trả thù khiến cho hàng triệu người phải lưu vong tỵ nạn trên khắp thế giới.

4/ Hoàn toàn ủng hộ ỦY BAN LÃNH ĐẠO VNCH được bầu cử qua Đại Hội VNCH  Ngày 30/10/2016 tại California Hoa Kỳ. Có trách nhiệm vận động quốc tế, yêu cầu tái hợp để duyệt xét việc thi hành Hiệp Định Paris 1973. Nhằm trả lại một sự công bằng và chánh nghĩa cho VNCH.  

 

 

 

Quý vị cần phải điền vào những phần in đậm và có đánh dấu ngôi sao *
Để tránh robot phá hoại, xin làm con tính cộng và ghi kết quả vào đây:

* Chỉ dùng con số, xin viết kết quả của 10 cộng với 15 vào đây: