QUỸ CỨU QUỐC VIỆT NAM CỘNG H̉A

 

Hiện có được  :           $ 3,410.00

Quư vị có ḷng với công cuộc Cứu Dân Cứu Nước, muốn đóng góp tài chánh yểm trợ chi phí cho các hoạt động cũng như vận động cho Việt Nam Cộng Ḥa Trở lại để mang về tự do dân chủ nhân quyền cho Dân Tộc Việt Nam.  Tùy ḷng hảo tâm đóng góp của quư vị.
Chi phiếu hay Money Order xin đề : VIET NAM CONG HOA
Gởi về địa chỉ : 2151 E. First St. #221, Santa Ana, CA 92705 . USA.

Nếu Quư vị muốn Ủng hộ trực tiếp bằng PayPal hay Thẻ ATM Xin bấm vào chữ Donate  dưới đây:

Xin cám ơn tấm ḷng yêu nước của quư vị trong giai đoạn khó khăn này.


 

DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐĂ HỔ TRỢ :

 

Phạm Diệu Chi                Garden Grove Calif.                                     $   200.00

Nguyễn Quang                Foutain Vally,  CA                                       $   100.00

Đỗ Thị Thuấn                 Stanton,   CA                                               $   100.00

Đỗ Quan                         Anaheim, CA                                               $     50.00

Hồ Văn Sinh                   Garden Grove, CA                                       $   500.00

Vô Danh                         Santa Ana, CA                                             $   100.00

Nguyễn Quang Vinh        Hesperia, CA                                               $   200.00

Pierre Quách                   Pháp                                                            $   100.00

Hoàng Hoa Phương         Ḥa Lan                                                      $   100.00

Hùng Nguyễn                  Durham, NC                                                $     50.00

Dan & Sơn Nguyễn         Huntsville, AL                                              $   100.00

Vĩnh An Vũ                    Australia                                                      $   100.00

Hồ  Phó                          Westminster, CA                                         $     60.00

Nguyễn Nhiên                 Garden Grove, CA                                       $   100.00

Tường Vân                     Thụy Sĩ                                                        $ 100.00

Prierre Quách                 Pháp                                                             $ 100.00

Nguyễn Văn Xuân           Houston, Texas                                             $ 500.00

Andy Tuấn Nguyễn         Cypress, Texas                                               $ 50.00 

Nguyễn Văn Xuân           Houston, Texas                                           $    100.00

Lisa  Vương                    San Pablo, California                                    $    500.00

Tường Vân                     Thụy Sĩ                                                       $    200.00